Miljöpåverkan

AW Bryggan – Miljöpåverkan

AW Bryggans konstruktion kan benämnas Fast / Portabel.
Detta är en optimal brygga med lång livslängd och mycket liten miljöpåverkan.

Vattengenomströmning.
AW Bryggan har en öppen konstruktion där vatten kan strömma fritt under gångplanet,
till skillnad från stenpirar, stenkistor och flytbryggor.
Dålig vattengenomströmning bidrar till en syrefattig miljö med en negativ
påverkan på växter och djur.
AW Bryggan har en fri vattengenomströmning.

Skuggning.
AW Bryggans öppna konstruktion, där gångplanet monteras ca. 40-80cm ovan vattnet,
hindrar inte solljuset från att nå botten och vattnet under bryggan.
Detta påverkar livsvillkoren för djur och bottenfauna positivt.

Grumling.
Vid montering/ demontering av AW Bryggan krävs inga maskiner / muddring / pålning.
Bryggan vilar på rör med bottenfot som enkelt placeras ut med handkraft.
Bottenfoten har en yta mindre än 0,1 m 2 och lämnar största delen av botten orörd.
Detta leder ej till någon grumling , mer att jämföra med ett badtillfälle.
Montering/ demontering utförs 2ggr/ år , vår och höst.

Materialval.
AW Bryggan är framtagen med material skonsamma för miljön.
Som trallvirke används Thermowood. Ett helt naturligt virke utan tillsatser.
Det finns inga ämnen i trallen som kan läcka ut och påverka miljön.
Detta virke kan även svanenmärkas.
De delar av konstruktionen som står i vatten är av varmförzinkat stål.
Ett material som lämpar sig utmärkt för kontakt med vatten.
Högt korrosionsmotstånd.
Zink är ett av de mindre giftiga ämnen bland tungmetaller.
Zink är även ett näringsämne som behövs i små mängder för växter och djur.

AW Bryggans eventuella miljöpåverkan är också begränsad till viss del av året eftersom den
endast ligger i under 3-5 månader , den tas alltid upp inför vintern.


Sammanfattning.
Montering/demontering : inga maskiner/muddring/pålning.
Vattengenomströmning: Maximalt öppen konstruktion , full genomströmning.
Skuggning: minimal skuggning med stort ljusinsläpp , öppen konstruktion.
Grumling: minimal grumling enkel och snabb montering/demontering
Materialval: materialval med liten/ingen miljöpåverkan .

Intresserad av våra smarta lösningar?
Skicka förfrågan